Please pick only 1 post size.
Hye Yoo

Có phải mỗi giai đoạn tình yêu đều sẽ phải đi qua đồ thị hình sin nhấp nhô giữa vui và không vui không? Tôi không biết, chỉ biết rằng trái tim thiếu nữ mẫn cảm của tôi, sẽ vì một câu nói của anh ấy mà lập tức rớt thẳng xuống địa ngục, nhưng cũng sẽ lập tức như được lên thiên đàng chỉ vì một hành động của anh ấy, nhìn thì rất bất thường, thực ra, tiêu chuẩn đánh giá của tất cả những cảm xúc ấy chỉ là: Anh có quan tâm tới tôi hay không mà thôi.

  1. belaruslh reblogged this from tieuhacmieu
  2. tieuhacmieu posted this