Please pick only 1 post size.
Hye Yoo

Tôi chọn anh nhưng hạnh phúc không chọn tôi. Là tôi sai, anh sai, hay tình yêu sai ?!

Posted at 7.09pm, on 23/12/13, with 8 notes.

#anh #hạnh phúc #tôi #tình yêu
  1. vylibraa reblogged this from tieuhacmieu
  2. tieuhacmieu posted this